Convocatòria al Ple Ordinari de 21 de Gener de 2021

Per ordre de l’Alcalde, el senyor Agustí Llop Miarons, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el:

DIA: Dijous 21 de gener de 2021

HORA: 19:00 hores

LLOC: Ple telemàtic

 

Amb el següent ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de les actes anteriors.

2. Donar compte dels decrets.

3. Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla del personal pel 2021.

4. Sol·licitud d’encàrrec al consell comarcal per la incorporació d’un tècnic de joventut.

5. Resolució de la convocatòria de la subvenció a entitats 2020.

6. Proposta de retribució a òrgans col·legiats.

7. Assumptes urgents.

8. Precs i preguntes.

 

A Riudaura, 14 de gener de 2021