Convocatòria al Ple Ordinari de 7 de gener de 2019

Per ordre del Sr. Alcalde, David Jané i López, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el

DIA: Dilluns 7 de gener de 2019

HORA: 19:00 hores

LLOC: Sala de Sessions de la Casa Consistorial.

Amb la següent ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de les actes de les dues sessions anteriors

2.- Aprovació del text refós de la modificació núm. 2 del POUM

3.- Aprovació de l’atorgament de les subvencions sol·licitades per les entitats de Riudaura

4.- Aprovació de la renuncia al conveni de Joventut amb el Consell Comarcal de la Garrotxa

5.- Aprovació de mocions

6.- Donar compte de decrets

7.- Assumptes de caràcter d’urgència

8.- Precs i preguntes

El Secretari

Riudaura, 3 de gener de 2019