CONVOCATÒRIA DE PLE EXTRAORDINARI 17 DE DESEMBRE DE 2021

 

 

CONVOCATÒRIA AL PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 17 DE DESEMBRE DE 2021

Per ordre de l’Alcalde, el senyor Agustí Llop Miarons, us convoco a la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el

DIA: Divendres 17 de desembre de 2021
HORA: 19:00 hores
LLOC: Local Social

Amb el següent ORDRE DEL DIA:

1. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL I LA PLANTILLA DE PERSONAL PEL 2022
2. ADJUDICACIÓ DE L’OBRA DE REFORMA DEL CENTRE CÍVIC D’ACORD AMB L’ACTA DE LA MESA DE VALORACIÓ
3. DONAR COMPTES DE DECRETS PENDENTS DEL PLE ORDINARI

Riudaura, 13 de desembre de 2021

 

Es passarà enllaç per a visualitzar-lo en directe pel canal de YouTube de l’Ajuntament.