CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI

CONVOCATÒRIA AL PLE ORDINARI DEL DIA 10 DE DESEMBRE DE 2021

 

Per ordre de l’Alcalde, el senyor Agustí Llop Miarons, us convoco a la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el

DIA: Divendres 10 de desembre de 2021
HORA: 18:00 hores
LLOC: Local Social

Amb el següent ORDRE DEL DIA:

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ANTERIOR
2. APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DEL PROJECTE INTEGRAL D’ENERGIA NETA DEL MUNICIPI DE RIUDAURA.
3. APROVACIÓ CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIÓ A ENTITATS 2021
4. APROVACIÓ CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIÓ DE L’IBIU A FAMÍLIES MONOPARENTALS
5. DONAR COMPTES DE DECRETS
6. PRECS I PREGUNTES.

Riudaura, 3 de desembre de 2021

Es passarà enllaç pel grup de notícies del whatsapp del canal de Youtube retransmetent en directe.