Convocatòria de Ple Ordinari de 4 de juliol

Per ordre del Sr. Alcalde, David Jané López, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el

DIA: Dilluns 4 de juliol de 2016
HORA: 19:00 hores
LLOC: Sala de Sessions de la Casa Consistorial. Amb la següent ordre del dia:

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS

2.- APROVACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PEL 2017

3.- APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DEL CASAL D’ESTIU

4.- APROVACIÓ DE LA REBAIXA A LA MEITAT DEL SUPLENT DE 12€ A LA FACTURA DE L’AIGUA PER A INVERSIÓ A LA XARXA

5.- DONAR COMPTE DE DECRETS

6.- PREC I PREGUNTES