Convocatòria del Ple Extraordinari de 17 de desembre de 2020 (Ple telemàtic)

Per ordre de l’Alcalde, el senyor Agustí Llop Miarons, us convoco a la sessió Extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el

DIA: Dijous, 17 de desembre de 2020

HORA: 19:00 hores

LLOC: Ple telemàtic

Amb el següent ORDRE DEL DIA:

  1. Aprovació definitiva del Pla Director del Servei de Subministrament d’aigua.
  2. Donar compte de l’aprovació del Compte General 2019.
  3. Aprovació inicial del Pressupost General 2021.
  4. Aprovació inicial de l’Ordenança Reguladora del Preu de l’Aigua pel 2021.

 

A Riudaura, 14 de desembre de 2020