Convocatòria del Ple Extraordinari del dilluns 9 d’abril

Per ordre del Sr. Alcalde, David Jané i López, us convoco a la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc:

DIA: Dilluns 9 d’abril de 2018

HORA: 19:00 hores

LLOC: Sala de Sessions de la Casa Consistorial.

Amb el següent ORDRE DEL DIA:

1.- PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’OBRA ORDINÀRIA “REFORMA DE PART DE L’EDIFICI DE LES ANTIGUES ESCOLES DE RIUDAURA COM A LOCAL SOCIAL I NOU ACCÉS A LA PLANTA SUPERIOR”

2.- PROPOSTA ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ENTITATS I ASSOCIACIONS DEL MUNICIPI DE RIUDAURA PER A L’ANY 2017.

3.- PROPOSTA APROVACIÓ MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE L’ESTAT ESPANYOL

4.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 22 DE MARÇ DE 2018, PEL QUAL ES RESOL APROVAR LA SOL·LICITUD D’ADHESIÓ AL SERVEI D’ASSISTÈNCIA EN EL CONTROL INTERN A LES ENTITATS LOCALS QUE HA POSAT EN FUNCIONAMENT LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

El secretari
Lluís Muñoz i Lloret
Riudaura, 5 d’abril de 2018