Convocatòria del Ple Ordinari d’11 de novembre

Per ordre de l’Alcalde, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el dilluns, 11 de novembre de 2019, a les 19:00 hores al Local Social de Riudaura (carrer Joan Castanyer Massegur, núm. 12)

Amb l’ordre del dia següent:

1.- Aprovació de les actes de les tres sessions anteriors.

2.- Aprovació d’una nova pròrroga de la concessió del servei de subministrament domiciliari d’aigua potable.

3.- Aprovació de la sol·licitud de subvencions al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya en el marc del Decret 169/2019, de 23 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores i d’execució del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2020-2024.

4.- Aprovació de la convocatòria de les subvencions anuals a les entitats i associacions del municipi.

5.- Aprovació de la modificació parcial de l’acord del ple de l’ajuntament, de data 8 de juliol, relatiu al nomenament de tresorer de la Corporació

6.- Donar compte dels decrets de l’Alcalde dictats des de la darrera sessió ordinària

7.- Assumptes de caràcter urgent, si escau

8.- Precs i preguntes
El Secretari