Convocatòria del Ple Ordinari de 5 de març de 2020

Per ordre de l’Alcalde, el senyor Agustí Llop Miarons, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el

DIA: Dijous 5 de març de 2020
HORA: 19:00 hores
LLOC: Local Social del carrer Joan Castanyer Massegur, núm. 12.

Amb l’ordre del dia següent:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Aprovació de l’Àrea de Circulació per al Lleure i l’Esport promoguda pel Moto Club Abadesses.

3. Aprovació del conveni dels serveis informàtics amb el Consell Comarcal de la Garrotxa.

4. Aprovació del Reglament dels Pressupostos Participatius.

5. Aprovació del Conveni d’Encàrrec de Gestió al Consell Comarcal de la Garrotxa per a l’assistència tècnica comptable i pressupostària especialitzada.

6. Donar compte dels Decrets de l’Alcalde dictats des de la darrera sessió ordinària.

7. Assumptes de caràcter urgent, si s’escau.

8. Precs i preguntes.
A Riudaura, 28 de febrer de 2020

El Secretari