Convocatòria Ple Extraordinari el dilluns 26 de setembre

Per ordre del Sr.Alcalde, David Jané i López, us convoco a la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc:

DIA: Dilluns 26 de setembre de 2016

HORA: 19.00 hores

LLOC: Sala de Sessions de la Casa Consistorial

Amb la següent ordre del dia:

  1. Aprovació del Compte General de la Corporació de l’any 2015
  2. Aprovació inicial de la modificació del pressupost número 6/2016
  3. Aprovació inicial del document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) de Riudaura
  4. Donar compte dels decrets d’Alcaldia

El secretari-interventor habilitat,

 

Jordi Jové Peric

Riudaura, 22 de setembre de 2016