Convocatòria Ple Ordinari 8 de gener

Per ordre del Sr. Alcalde, David Jané López, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el

DIA: Dilluns 8 de de 2017

HORA: 19:00 hores

LLOC: Sala de Sessions de la Casa Consistorial.

Amb la següent ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS DEL 6 I 22 DE NOVEMBRE
2.- APROVACIÓ SOL•LICITAR SUBVENCIÓ DEL FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMIC CULTURAL A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
3.- APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE RIUDAURA
4.- DONAR COMPTES DE DECRETS
5.- ASSUMPTES DE CARÀCTER D’URGÈNCIA
6.- PRECS I PREGUNTES
Riudaura, 4 de gener de 2018
El secretari