Crònica del Ple Extraordinari de 16 de desembre de 2019

La sessió del Ple Extraordinari de 16 de desembre de 2019 es va celebrar amb tota normalitat, excusant la seva assistència la Regidora Maria Comerma i el Regidor Eduard Planadecursach (que va arribar just abans de la votació del quart punt), ambdós de Junts per Riudaura.

Va actuar com a Secretari el Sr. Lluís Muñoz i Lloret.

 

En el primer punt, sobre l’aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal pel 2020, l’Alcalde va fer un resum dels canvis als pressupostos per l’any vinent, indicant les modificacions a diverses partides.

L’Alcalde va donar la paraula a en Miquel Puig, de Junts per Riudaura, que va proposar que es fes una trobada de treball abans no s’acabés el termini d’exposició al públic per tal de millorar el nou pressupost i va descriure els diversos punts amb els quals no estan d’acord.

L’Alcalde va respondre a alguns dels dubtes que plantejava el Regidor de Junts per Riudaura i va acceptar celebrar la reunió proposada.

El pressupost general i la plantilla de personal pel 2020 es va aprovar per 4 vots a favor de Riudaura Plural i 1 abstenció de Junts per Riudaura.

 

En el punt dos, sobre l’aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances fiscals pel 2020, l’Alcalde va informar que es van presentar algunes al·legacions per part del grup de Junts per Riudaura, que es van estimar en el sentit polític, però no en el sentit pràctic, ja que l’aprovació definitiva aniria més enllà del termini de l’any actual, i se’n va acceptar una altra que no afectava el termini d’al·legacions.

L’Alcalde va donar la paraula al Regidor Miquel Puig, que es va queixar del tracte rebut en la resposta d’aquesta al·legació i va detallar les raons de la seva queixa, principalment que se’ls havia negat el dret de participació.

L’Alcalde, amb un parell d’intervencions tècniques del Secretari, va respondre a les queixes del Regidor Miquel Puig.

Les modificacions a les ordenances fiscals pel 2020 es van aprovar per 4 vots a favor de Riudaura Plural i 1 vot en contra de Junts per Riudaura.

 

En el tercer punt, que girava al voltant de l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit 2/2019, l’Alcalde va respondre a les al·legacions presentades pel grup de Junts per Riudaura amb els mateixos arguments que en el punt anterior i va demanar l’aprovació definitiva d’aquesta modificació tal com va ser aprovada inicialment.

L’Alcalde va donar la paraula al Regidor Miquel Puig, que va reiterar la seva queixa en el tracte i que se’ls negués la seva condició d’interessats.

L’Alcalde va respondre a les queixes del Regidor i va indicar que l’equip de govern no pot fer res més que acceptar els informes del Secretari-Interventor.

La modificació de crèdit es va aprovar definitivament per 4 vots a favor de Riudaura Plural i 1 vot en contra de Junts per Riudaura.

 

En el quart punt, sobre l’aprovació d’una nova pròrroga de la concessió del servei de subministrament domiciliari d’aigua potable, l’Alcalde va indicar que es tracta d’una pròrroga d’un any, per esperar a l’elaboració del Pla director, encarregat al Consorci Sigma, que obligarà a modificar alguns dels paràmetres de la gestió del servei.

L’Alcalde va donar la paraula al Regidor Miquel Puig, que es va queixar del retard amb què van rebre la documentació relacionada amb aquest punt que el seu grup havia demanat, i que encara no l’havien rebuda tota. També va expressar la seva queixa per la pujada d’1,5 punts del preu de l’aigua.

L’Alcalde va respondre a les queixes del Regidor i va justificar la pujada dels preus.

En aquest moment va arribar al Ple el Regidor de Junts per Riudaura, Eduard Catalina.

La nova pròrroga es va aprovar per 4 vots a favor de Riudaura Plural i 2 abstencions de Junts per Riudaura.

 

Tot i tractar-se un Ple Extraordinari, en els que habitualment no són d’aplicació, l’Alcalde va preguntar al grup de Junts per Riudaura si tenia algun assumpte de caràcter d’urgència i va obrir un torn de precs i preguntes.

El grup de Junts per Riudaura va expressar que no tenia assumpte de caràcter d’urgència ni cap prec ni pregunta.

Una veïna va preguntar sobre pujada dels preus de les escombraries i la seva motivació.

L’Alcalde va respondre que la pujada és deguda a la reforma del sistema de recollida d’escombraries, i que s’aplica per avançat. Davant la pregunta d’una altra veïna, va indicar que s’havia demanat al Consell Comarcal que es fes un crèdit per avançar aquests diners, però això hauria representat gravar-ho amb interessos i un sobrecost per als contribuents. També es va demanar que es faci una nova reunió per explicar el nou sistema de recollida, i l’Alcalde va dir que ja s’havia demanat al Consell Comarcal de la Garrotxa i al Consorci Sigma.

Una veïna va preguntar si el fraccionament de l’IBI representa tenir un recàrrec en la quantia de l’impost.

L’Alcalde, amb la intervenció del Secretari, va respondre que no hi ha cap recàrrec.

Una veïna va preguntar si es podria posar algun punt de recollida de taps d’ampolles per reduir les deixalles generades i ajudar amb les campanyes relacionades.

L’Alcalde en va prendre nota.

Una veïna va fer una apreciació sobre els cotxes antics, indicant que els que no paguen l’impost ja són els que pràcticament no circulen i, per tant, l’exempció ja és correcta, i també que el carregador de cotxes elèctrics té cada vegada més ús (és un punt sobre el qual el grup de Junts per Riudaura discrepava amb el grup de Govern).

Una veïna va preguntar si es tornaran a fer jornades de xipatge de gossos, gats i fures al municipi.

L’Alcalde va respondre que sí, que està previst fer-ne el gener i el setembre de l’any vinent.

Finalment, l’alcalde va informar els presents que segurament es farà una redistribució de les hores que el Secretari presta a l’Ajuntament de Riudaura i que, si s’acabés aplicant, els plens passarien a celebrar-se els dijous en comptes dels dilluns.

 

Sense més precs i preguntes, es va aixecar la sessió.

En aquesta pàgina podeu consultar la informació dels plens de l’Ajuntament.