Crònica del Ple Extraordinari de 16 d’octubre de 2019

La sessió del Ple Extraordinari de 16 d’octubre de 2019 es va celebrar amb tota normalitat, amb un petit retard dels regidors Miquel Puig i Eduard Catalina de Junts per Riudaura degut a les manifestacions. Va actuar com a Secretari el Sr. Lluís Muñoz i Lloret.

En el primer i únic punt del ple, dedicat a la moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació, després que l’alcalde llegís la moció en veu alta davant dels presents, es va aprovar amb la unanimitat dels regidors assistents.

Sense assumptes de caràcter d’urgència ni precs i preguntes, que no són d’aplicació en els Plens Extraordinaris, es va aixecar la sessió.

En aquesta pàgina podeu consultar la informació dels plens de l’Ajuntament.