Crònica del Ple Extraordinari del 3 de desembre de 2018

La sessió del Ple Extraordinari de 3 de desembre de 2018 es va celebrar amb tota normalitat, van excusar la seva assistència les regidores, Anna Coma d’ERC, i Teresa Carrillo i Eva Gallardo de Fem Riudaura. Va actuar com a Secretari el Sr. Lluís Muñoz i Lloret.

El Ple va començar, com ho fan darrerament tots els plens, amb un record per a les persones injustament empresonades i exiliades per les seves idees polítiques i l’Alcalde va expressar el seu desig, compartit unànimement per tots els presents, que puguin tornar amb les seves famílies el més aviat possible.

El primer punt de l’ordre del dia va tractar sobre l’Aprovació inicial del Pressupost General i la plantilla de personal per l’any 2019, que, segons va dir l’Alcalde, segueix una línia continuista i mira de facilitar el canvi de consistori que hi podria haver el proper any. Comenta la inversió sobre el local social a les antigues escoles i que els pressupostos participatius del 2019 tindran una inversió més elevada. A nivell de plantilla no hi ha modificacions, sí bé es valoraria convocar una plaça de brigada si quedés vacant.

El pressupost es va aprovar per unanimitat dels assistents.

En el segon punt, sobre l’Aprovació inicial de modificació de crèdit 2/2018, necessària per dotar algunes partides que s’havien quedat sense saldo (un total de 25.000€ de dotació), la modificació es va aprovar per unanimitat.

El tercer punt es dedica a l’Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Riudaura i Sorea per a la dotació d’un fons de solidaritat al municipi de Riudaura, que servirà per poder cobrir les situacions d’emergència de famílies en risc d’exclusió social i persones vulnerables que no puguin pagar l’aigua. És una dotació modesta de 300€.

El conveni s’aprova per unanimitat dels assistents.

En el quart punt, sobre la moció a favor de l’absolució dels presos polítics es va aprovar per unanimitat.

Tractant-se d’un Ple Extraordinari i, per tant, sense precs i preguntes, es va aixecar la sessió.

En aquesta pàgina podeu consultar la informació dels plens de l’Ajuntament.