Pressupostos participatius 2019

L’any 2019 l’Ajuntament de Riudaura ha dedicat 20.000 € del pressupost d’inversió a fer un procés participatiu per decidir en què es fan servir aquests diners.

Hem tornat a treballar conjuntament amb el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, amb l’ajuda de la Diputació de Girona, i aplicant els Criteris de Qualitat per a Processos Participatius que elabora el Grup de Participació Ciutadana de la Xarxa de Governs Transparents.

Els Pressupostos Participatius tenen la seva base normativa  en el Reglament dels Pressupostos Participatius 2019.

S’han pogut presentar un màxim de dues propostes per persona i dues per entitat. Les propostes es van presentar amb l’ajuda d’una fitxa-formulari disponible en paper a l’Ajuntament i en format digitat.

Les propostes que podien ser presentades, votades i escollides en el procés de pressupostos participatius havien de complir els següents requisits

 • Legalitat: la seva execució s’ha de poder desenvolupar d’acord amb la normativa municipal, autonòmica i estatal vigent en el moment d’aprovació del projecte.
 • Competència municipal: s’ha de poder executar completament des de l’Ajuntament de Riudaura, sense la participació necessària d’altres administracions públiques. A més ha de ser coherent amb els valors i plans municipals aprovats.
 • Despesa corrent o d’inversió: amb una part de la despesa prevista en els pressupostos municipals. Ha de tenir principi i final.
 • Visió de conjunt: ha de generar impacte al conjunt del territori municipal.
 • Donar resposta a una necessitat concreta que no respongui només a un interès particular.
 • Ser tècnicament realitzables i el màxim de viables econòmicament.
 • No comprometedora: que no incorri en despeses estructurals o de manteniment excessives de cara a pressupostos de futurs exercicis.
 • No contrària a un contracte o conveni vigent signat per l’Ajuntament de Riudaura.
 • Respectuosa amb els drets humans, drets civils i polítics, drets econòmics, socials o culturals.

Aquest any les propostes presentades havien de tenir un pressupost mínim de 2.500 €, per evitar que el vot s’acumulés en opcions de petit valor “per acabar d’omplir” el full de votació.

Les propostes recollides van haver de superar una primera valoració per part de la Comissió de Seguiment, format per representants de les entitats i grups veïnals, i després es van debatre, consensuar, ampliar o acordar a la trobada veïnal oberta a tothom el diumenge 31 de març.

Tot seguit es va fer una valoració tècnica de les propostes per comprovar que complien tots els requisits i fixar-ne el pressupost, una nova reunió de la Comissió de Seguiment va fer-ne la valoració final i van passar a votació.

La votació online de les propostes va començar el 15 d’abril i es va prolongar fins el 26 d’abril, i es va fer una jornada de votació presencial coincidint amb les eleccions generals de l’estat el dia 28 d’abril.

Calendari dels Pressupostos Participatius 2019

 • Dilluns 4 de març – Reunió de la Comissió de Seguiment per engegar el procés i revisar el Reglament de Participació.
 • De l’11 al 22 de març – Recollida de propostes pels Pressupostos Participatius 2019 tan presencialment com online.
 • Dilluns 25 de març – Reunió de la Comissió de Seguiment per fer una primera valoració de les propostes presentades.
 • Diumenge 31 de març – Trobada veïnal oberta a tothom per debatre, consensuar, ampliar o acordar les propostes.
 • Del 15 al 26 d’abril – Votació online de les propostes pels Pressupostos Participatius 2019.
 • Diumenge 28 d’abril – Votació presencial de les propostes pels Pressupostos Participatius 2019 coincidint amb les eleccions generals de l’estat.

Calendari de la fase de votació

 • Del 15 al 25 d’abril va estar oberta la sol·licitud de vot telemàtic.
  • Podia votar qualsevol persona major de setze anys empadronada a Riudaura a 15 de gener de 2019. Només calia omplir el formulari amb les dades personals i, una vegada comprovat el cens, s’enviava un codi per SMS que permetia votar telemàticament entre el 19 i el 16 d’abril.
 • Del 19 al 26 d’abril es va poder votar telemàticament.
  • Es podia votar fent servir el codi rebut al mòbil via SMS, triant un nombre de propostes que, sumades, no superessin un valor total de 20.000 €.
 • El 28 d’abril, coincidint amb les Eleccions Generals, es va fer la votació presencial a l’Escola Lluís Castells durant tot el dia (de 9 a 20 hores).
  • Per votar presencialment calia que es portés un document identificatiu amb fotografia (DNI, Carnet de conduir…)

Les propostes finals dels Pressupostos Participatius 2019 es van penjar a la web (amb tota la informació) i també es va repartir un díptic amb un resum i butlletes de votació en una bustiada a tot el municipi.

Resultat de les votacions

El diumenge 28 d’abril, aprofitant la celebració de les eleccions al Congrés dels Diputats, es va celebrar la votació presencial dels Pressupostos Participatius 2019.

Un cop tancada la votació les dades dels resultats van ser les següents.

Participació: 225 votants de 391 persones habilitades (57,5% del cens)

Participació online: 21 votants

Participació presencial: 204 votants

Propostes a votació:

A) Millorar la seguretat de les zones de pas infantils (5.000 €)

B) Elaboració d’un “Pla d’accessibilitat per a Riudaura” (3.300 €)

C) Xarxes para pilotes i arbres a la pista del Centre Cívic (6.500 €)

D) Millores per a celebracions a la Sala del Centre Cívic (4.500 €)

E) Arranjament i restauració de la porta de l’església (3.000 €)

F) Pintura i restauració de la zona del Crist de l’església (3.100 €)

G) Pista de jocs d’asfalt de cautxú al parc de l’Escola (2.500 €)

H) Construcció d’uns lavabos públics al parc de l’Escola (13.400 €)

I) Aïllament acústic de la sala polivalent de l’Escola (7.700 €)

J) Tirolina, tobogan i zona de pícnic a la plaça Puig Estela (10.300 €)

K) Equipament per a gravació de programes de ràdio local (3.800 €)

Propostes triades:

106 vots – A) Millorar la seguretat de les zones de pas infantils (5.000 €)

106 vots – D) Millores per a celebracions a la Sala del Centre Cívic (4.500 €)

73 vots – B) Elaboració d’un “Pla d’accessibilitat per a Riudaura” (3.300 €)

68 vots – I) Aïllament acústic de la sala polivalent de l’Escola (7.700 €)

Les quatre primeres propostes van sumar un total de 20.500 € i, donat que la majoria de pressupostos estaven arrodonits a l’alça i eren provisionals, es va decidir tirar-les endavant, amb la previsió que, si calgués, també es podia fer una petita modificació de crèdit.

Resta de propostes:

67 vots – E) Arranjament i restauració de la porta de l’església (3.000 €)

57 vots – J) Tirolina, tobogan i zona de pícnic a la plaça Puig Estela (10.300 €)

56 vots – F) Pintura i restauració de la zona del Crist de l’església (3.100 €)

52 vots – G) Pista de jocs d’asfalt de cautxú al parc de l’Escola (2.500 €)

39 vots – C) Xarxes para pilotes i arbres a la pista del Centre Cívic (6.500 €)

27 vots – K) Equipament per a gravació de programes de ràdio local (3.800 €)

23 vots – H) Construcció d’uns lavabos públics al parc de l’Escola (13.400 €)

Retorn i avaluació del procés de Pressupostos Participatius

Una vegada finalitzats els Pressupostos Participatius 2019 i amb els resultats confirmats, toca tirar endavant les propostes elegides i fer balanç de tot el procés.

A efectes de balanç, la Marta Teixidó, tècnic del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa ha elaborat aquesta Memòria d’Avaluació, on detalla les accions que s’han portat a terme en cada pas.

Per més informació: Marta Teixidó (682404396 – mteixido@casg.cat) o bé a Ajuntament de Riudaura (972264422 – infoajuntament@riudaura.cat)

A principis de 2020 ja s’han implementat les propostes D (Millores per a celebracions al Centre Cívic) i I (Aïllament acústic de la sala polivalent de l’escola), de la proposta A (Millorar les zones de seguretat de les zones de pas infantils) falta una actuació al carrer d’Olot, i la proposta B (Elaboració d’un Pla d’accessibilitat) està encarregada al Consell Comarcal, però encara no s’ha executat.

Botó de tornar