Pressupostos participatius 2018

L’any 2018 a l’Ajuntament de Riudaura es va dedicar una part del pressupost d’inversió a fer un procés participatiu per decidir en què es feien servir aquests diners.

En aquest projecte, treballant conjuntament amb el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, s’hi van aplicar els Criteris de Qualitat per a Processos Participatius que elabora el Grup de Participació Ciutadana de la Xarxa de Governs Transparents,

Es va redactar el Reglament pels Pressupostos Participatius i decidir un calendari per aplicar-los:

calendari pressupostos

El 21 de gener es va fer una sessió informativa per presentar el reglament dels Pressupostos Participatius als veïns.

Fins el 14 de febrer es van poder enviar propostes pels pressupostos participatius, que es van debatre a la sessió deliberativa del 18 de febrer.

Un cop recopilades les propostes, la comissió de seguiment i els tècnics del Consell Comarcal les valoraran durant el març i l’abril per determinar la seva viabilitat i el pressupost real de cadascuna.

El dilluns 19 de març es va reunir la Comissió de seguiment dels Pressupostos participatius per tal de constituir-se i fer una valoració de les 15 propostes presentades pels Pressupostos Participatius, decidint no descartar-ne cap i passar-les a la fase de valoració tècnica per determinar-ne la seva viabilitat i calcular el pressupost exacte de cadascuna.

Durant la fase de valoració tècnica, dues de les propostes presentades van ser assumides per l’Ajuntament, tres més es passaven de pressupost, i dues no van superar la validació per no ser competència de l’Ajuntament o tenir un termini de valoració insuficient. Es va informar de tot en la sessió informativa del 13 de maig.

Finalment, van quedar un total de 10 propostes aptes per anar a votació. Entre el 14 i el 18 de maig es va poder votar telemàticament i el 20 de maig (el dia de la festa del Roser) es va fer la votació presencial.

Un cop fetes les votacions, tot seguit es va portar a terme el recompte.

De les deu propostes, cinc van ser triades per implementar-se:

Opció A – Habilitar tram de vorera del c.Surita: 78 vots (700€)

Opció E – Bancs i taula picnic parc de davant de l’escola: 58 vots (1.600€)

Opció D – Millora accesibilitat vorera c.Olot: 57 vots (2.000€)

Opció B – Vestuari Ball “Gambetons joves”: 52 vots (1.600€)

Opció H – Pala llevaneus pel camió de serveis de l’Ajuntament: 51 vots (26 vots com a primera prioritat) (4.400€)

Totes les opcions es van implementar durant l’any 2018 i la primera meitat del 2019.

bototornar