Obres al camí de Campdesabater

Ahir varen començar les obres d’arranjament del primer tram del marge del camí de Campdesabater, que va quedar malmès durant el temporal Glòria i que provocava filtracions d’aigua a les parcel·les urbanes. A més, s’ha previst una modificació de pendent del camí per canalitzar l’aigua i així evitar que vessi cap als habitatges. Les obres s’allargaran fins a finals d’aquesta setmana.

Aquest és un projecte finançat per el Fons de Cooperació de la Diputació de Girona per a camins.