Convocatòria Ple Extraordinari el 25 d’octubre

Per ordre del Sr. Alcalde, David Jané López, us convoco a la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el

DIA: dimecres 25 d’octubre de 2017

HORA: 20:30 hores

LLOC: Sala de Sessions de la Casa Consistorial.

 

Amb la següent ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ DEL CARÀCTER D’URGÈNCIA DEL PLE

2.- APROVACIÓ MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA

3.- APROVACIÓ MOCIONS VÀRIES VINCULADES A LA SITUACIÓ POLÍTICA ACTUAL A CATALUNYA.

 

 

El secretari