Ple Ordinari 3 de juliol

Per ordre del Sr. Alcalde, David Jané López, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el

DIA: dilluns 3 de juliol de 2017

HORA: 19:00 hores

LLOC: Sala de Sessions de la Casa Consistorial.

Amb la següent ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 8 DE MAIG

2.- APROVAR LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES PER A L’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LA PLANA .

3.- APROVAR INICIALMENT LES DUES FESTES LOCALS PEL 2018

4.- APROVACIÓ DE L’ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DEL CAMÍ DE LA PLANA COM A PÚBLIC

5.- APROVACIÓ DE MOCIONS

6.- DONAR COMPTE DE DECRETS

7.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA.

8.- PRECS I PREGUNTES

El secretari