Ple ordinari dilluns 7 de novembre

 Per ordre del Sr. Alcalde, David Jané López, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el

DIA: dilluns 7 de novembre de 2016 

HORA: 19:00 hores 

LLOC: Sala de Sessions de la Casa Consistorial.

Amb la següent ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 5 DE SETEMBRE DE 2016. 

2.- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DEL PRESSUPOST GENERAL PEL 2017 

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ESTUDI DEL PARC D’HABITATGES DEL NUCLI URBÀ DE RIUDAURA, EL SEU ÚS I EL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ. 

4.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I L’AJUNTAMENT DE RIUDAURA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS QUE S’OFEREIXEN DES DEL SERVEI COMARCAL DE SISTEMES D’INFORMACIÓ I D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA. 

5.- ACORD SERVEI D’ADHESIÓ AL REGLAMENT PER LA GESTIÓ DEL SERVEI D’ORIENTACIÓ FAMILIAR CURS 2016-2017 DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 

6.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PEL 2017 

7.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I ALS ENS LOCALS I ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB LA SOBIRANIA

8.- DONAR COMPTE DE DECRETS DE L’ALCALDIA. 

9.- ASSUMPTES DE CARÀCTER D’URGÈNCIA. 

10.- PREC I PREGUNTES 

L’Alcalde – President

Riudaura, 3 de novembre de 2016