SUBVENCIONS A ENTITATS, ASSOCIACIONS I COL·LECTIUS 2023

SUBVENCIONS A ENTITATS, ASSOCIACIONS I COL·LECTIUS 2023

 

Fins el 22 de maig de 2023 està obert el termini per a sol·licitar les subvencions de l’Ajuntament de Riudaura destinades a finançar entitats, associacions i col·lectius que duguin a terme activitats amb l’objectiu de fomentar, promoure i difondre els següents valors: culturals, esportius, socials, d’integració, solidaritat i diversitat, sostenibilitat, hàbits saludables, coneixement del municipi, la promoció de la igualtat de gènere i l’associacionisme.

Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat:

  • La promoció i difusió d’activitats desenvolupades per entitats i associacions de Riudaura en el mateix municipi.
  • La promoció i difusió d’activitats desenvolupades per entitats i associacions de Riudaura en altres municipis.

Al següent enllaç podeu descarregar les bases de les subvencions:

000_Bases_subvencions_entitats_2023

Si la vostra entitat, associació o col·lectiu està interessat a sol·licitar una subvenció, ho podeu fer omplint aquest 001_sollicitud_subvencio i fent-lo arribar a l’Ajuntament pels canals habituals, preferentment instància genèrica.

IMPORTANT: Aquest any 2023 i atès que les subvencions són per activitats que s’han realitzat durant l’any 2022 i ja s’ha de disposar de les factures corresponents, s’hauran de presentar la 002_declaracio_responsable_justificacio i les factures en el moment de sol·licitar la subvenció.