Convocatòria oberta per demanar la subvenció de l’IBI per a famílies monoparentals

Fins el 31 de desembre de 2021, les famílies monoparentals de Riudaura poden demanar la subvenció per fer front a l’Impost de Béns Immobles del seu domicili habitual de la present anualitat. Al següent enllaç podeu descarregar les bases de les subvencions:     La sol·licitud s’haurà de formalitzar mitjançant una instància, sigui de manera telemàtica o presencialment a l’Ajuntament, adjuntant: […]