CONCESSIÓ SUBVENCIÓ DEL FONS ECONÒMIC DE CARÀCTER EXTRAORDINARI 2022

La Diputació de Girona, ha concedit del Fons econòmic de caràcter extraordinari 2022 a l’Ajuntament de Riudaura l’import de 21.632,67€ pels següents conceptes:   DESPESES CORRENTS: 1. Reparació enllumenat públic i repetidor 2. Conservació vies públiques 3. Combustible escola Subvenció: 4.277,00€   INVERSIONS: 1. Reforma edifici Ajuntament Subvenció: 17.355,67€      

CONCESSIÓ SUBVENCIONS DEL FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 2022

  La Diputació de Girona, ha concedit diverses línies de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de l’any 2022 a l’Ajuntament de Riudaura, pels següents conceptes:   DESPESES CORRENTS: 1. Manteniment vies públiques 2. Combustible escola Lluís Castells 3. Enllumenat públic Subvenció: 24.700,00   CAMINS: Actuacions en camins Subvenció: 1.600,00   SECRETARIA-INTERVENCIÓ: Secretaria-intervenció Subvenció: 9.166,67   INVERSIONS: […]

SUBVENCIÓ DE L’IBI PER A FAMÍLIES MONOPARENTALS

Fins el 31 de desembre de 2021, les famílies monoparentals de Riudaura poden demanar la subvenció per fer front a l’Impost de Béns Immobles del seu domicili habitual de la present anualitat. Al següent enllaç podeu descarregar les bases de les subvencions: La sol·licitud s’haurà de formalitzar mitjançant una instància, sigui de manera telemàtica o presencialment a l’Ajuntament, adjuntant: Declaració responsable […]

SUBVENCIONS A ENTITATS I ASSOCIACIONS 2021

Fins el 31 de gener de 2022 està obert el termini per a sol·licitar les subvencions de l’Ajuntament de Riudaura destinades a finançar entitats, associacions i col·lectius que duguin a terme activitats amb l’objectiu de fomentar, promoure i difondre els següents valors: culturals, esportius, socials, d’integració, solidaritat i diversitat, sostenibilitat, hàbits saludables, coneixement del municipi, la […]