Tall de llum a tot el municipi de 8:30 a 13:30h el dimarts 16 d’octubre

Endesa ens informa que, per millorar la qualitat del servei elèctric, portarà a terme una feina de manteniment i millora a la xarxa de distribució.

Per aquest motiu, s’interromprà temporalment el subministre d’energia elèctrica a tot el municipi de Riudaura el proper dimarts 16 d’octubre entre les 8:30 i les 13:30 hores.

Per més informació o aclariments podeu accedir a www.endesadistribucion.es o trucar al telèfon 800700706