Ajuts per als treballadors autònoms afectats econòmicament pel coronavirus

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies establirà un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les quals les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

Aquest ajut compta amb un pressupost de 7,5 milions d’euros.

El Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència competitiva fins a l’exhauriment de la partida pressupostària que s’hi destini, i serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

Per rebre més informació sobre l’ajut a persones autònomes, poseu-vos en contacte amb 93 228 57 57 o al correu: treballautonom.tsf@gencat.cat o entreu a https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/

Podeu trobar més informació al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.