Canvi de les lluminàries de la plaça Puig Estela i dels focus de la pista poliesportiva

Dins de les accions per a l’any 2020-2021 de la línia 3 del Pla d’acció per a l’energia sostenible de la Diputació de Girona, s’han portat a terme dues actuacions a Riudaura:

  • Canvi de les lluminàries no eficients de la zona de la plaça Puig Estela per models led de baix consum.
  • Canvi dels focus no eficients de la pista poliesportiva per models led de baix consum.

El Pla d’acció per a l’energia sostenible se centra a augmentar el grau d’estalvi energètic en els edificis públics, edificis residencials i el sector terciari, disminuir les emissions associades al transport urbà, incrementar la producció local d’energia al municipi i el consum d’energia renovable, i disminuir les emissions associades al tractament de residus sòlids urbans.