Concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023

La Diputació de Girona, ha concedit diverses línies de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de l’any 2023 a l’Ajuntament de Riudaura, pels següents conceptes:

DESPESES CORRENTS:

  1. Combustible escola Lluís Castells
  2. Enllumenat públic

Subvenció: 10.000

 

CAMINS:

Actuacions en camins

Subvenció: 1.600,00

 

SECRETARIA-INTERVENCIÓ:

Secretaria-intervenció

Subvenció: 10.000

 

INVERSIONS:

  1. Adeqüació antigues escoles, primer pis
  2. Obra centre cívic, fase 1 i 2

Subvenció: 27.734,05

 

CULTURA:

Despeses culturals

Subvenció: 6.658,95

 

NOVES TECNOLOGIES: 

Noves tecnologies

Subvenció: 750,89

 

TOTAL FONS 56.743,89€