Convocatòria al Ple Ordinari del 25 de juny de 2018

Per ordre del Sr. Alcalde, David Jané López, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el Dilluns 25 de juny a les 19:00 hores, a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial.

ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, CORRESPONENTS AL DIA 7 DE MAIG DE 2018

2.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 2- 2018 CARRER OLOT

3.- APROVACIÓ DEL PLEC DE CLAUSULES PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA DE LA SALA SOCIAL A LES ANTIGUES ESCOLES

4.- L’APROVACIÓ DEL MODEL DE CONTROL INTERN SIMPLIFICAT EN RÈGIM DE FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA DE REQUISITS BÀSICS PER A LES DESPESES I OBLIGACIONS, I DEL CONTROL INHERENT A LA PRESA DE RAÓ EN COMPTABILITAT, COM A PROCEDIMENT PER A L’EXERCICI DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA SOBRE ELS DRETS I INGRESSOS DE L’ENTITAT LOCAL

5.- ACORD DE CONFORMITAT A LA INCORPORACIÓ DE LA SECRETARIA DEL JUTJAT DE PAU DEL MUNICIPI DE MIERES A L’AGRUPACIÓ DE SECRETARIES DE JUTJATS DE PAU AMB SEU A LA VALL D’EN BAS.

6.- APROVACIÓ INICIAL DEL CATÀLEC DE CAMINS

7.-DONAR COMPTE DEL DECRET DE CONTRACTACIÓ URGENT D’UN/A OPERARI/A DE REFORÇ PER ALA BRIGADA MUNICIPAL

8.- DONAR COMPTE DE DECRETS

9.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE SUPORT I ADHESIÓ A LES CONCLUSIONS DEL PRIMER CONGRÉS CATALÀ EN DEFENSA DE L’ESTAT DE DRET

10.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA

11.- PRECS I PREGUNTES

Riudaura, 21 de juny de 2018

El secretari