Crònica del Ple Ordinari de 25 de juny de 2018

La sessió del Ple Ordinari de 25 de juny es va celebrar amb tota normalitat amb l’absència excusada de les regidores Anna Coma (ERC) i Teresa Carrillo (Fem Riudaura). Va actuar com a Secretari en Lluís Muñoz i Lloret.

Un cop més el Ple va començar amb un record per a les persones que són a la presó i a l’exili per les seves idees polítiques i que, en paraules de l’alcalde, “ens obliguen a començar el ple amb un record per a ells i amb el desig que recuperin la seva llibertat i puguin tornar a casa el més aviat possible”.

El primer punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació de l’acta de l’últim ple ordinari, amb data 7 de maig que va ser aprovada per unanimitat.

Posteriorment el segon punt també, i que també es va aprovar de manera unànime, va ser l’aprovació provisional de la modificació del POUM 2-2018 del Carrer Olot.

En el tercer punt l’alcalde va compartir amb els assistents la reformulació de la contractació del local social que anirà ubicat a la planta baixa de les antigues escoles. En tractar-se d’una obra menor es procedirà a sol·licitar un pressupost a 4 empreses seleccionades de la comarca a partir del projecte aprovat en un ple anterior.

El quart punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació del model de control intern simplificat en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l’entitat local. L’aprovació va ser per unanimitat.

Després d’aquest, i com a cinquè punt de l’ordre del dia es va acordar de manera unànime donar conformitat a la incorporació de la secretaria del jutjat de pau del municipi de Mieres a l’agrupació de secretaries de jutjats de pau amb seu a la Vall d’en Bas.

El punt 6 de l’ordre del dia era l’aprovació inicial del Catàleg de Camins. Aquest punt va donar per una bona estona de debat tant entre els regidors com amb els assistents com a espectadors al ple. L’alcalde va exposar que aquesta aprovació inicial amb 22 camins en el llistat és només el punt de partida d’un període en el que qualsevol veí pot presentar al·legacions, objeccions o suggeriments per esmenar aquest document inicial. Aquest període d’esmenes, que inicialment s’havia plantejat que fos de 30 dies es va decidir de manera unànime extendre’l a 3 mesos per afavorir la participació de totes aquelles persones que hi estiguin interessades.

Després del punt sobre el catàleg de camins, i en 7ena posició a l’ordre del dia es va donar compte del decret de contractació urgent d’un operari de reforç per a la brigada municipal que treballarà a mitja jornada amb especial dedicació a totes les tasques de jardineria del municipi.

Posteriorment, es va passar a donar compte de la resta de decrets del periode i en el novè punt de l’ordre del dia es va aprovar per unanimitat la moció de suport i adhesió a les conclusions del primer congrés català en defensa de l’estat de dret.

El punt 10 va quedar desert doncs no hi havia assumptes d’urgència i en el punt 11 l’alcalde va explicar que l’ajuntament de Riudaura va rebre fa alguns dies una carta amenaçadora per part d’uns advocats que deien actuar en nom de Societat Civil Catalana i on s’exigia que l’ajuntament reclamés la devolució a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) de les quotes pagades des de la seva adhesió. Agustí Llop (ERC) va recordar que l’adhesió es va fer per unanimitat del ple en el seu moment. L’alcalde va informar que s’ha donat resposta indicant que, a data d’avui, l’AMI és una entitat perfectament legal, que s’ha demanat als signants de la carta que aportin proves per acreditar que representen a qui diuen representar i que tenint en compte que es tracta d’una entitat amb persona jurídica pròpia i seguint la normativa vigent cal que, si es volen adreçar a l’ajuntament, ho facin per via telemàtica.

 

A les 20.30 s’aixecava la sessió.