Convocatòria al Ple Ordinari de 3 de setembre de 2020

Per ordre de l’Alcalde, el senyor Agustí Llop Miarons, la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura tindrà lloc el:

DIA: dijous 3 de setembre de 2020

HORA: 19:00 hores

LLOC: ple telemàtic (el podreu seguir en directe al canal de YouTube de l’Ajuntament)

 

Amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Aprovació del decret de modificació de partides pressupostàries.

3. Aprovació de la moció per a la suficiència financera dels ens locals.

4. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 3/2020

5. Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per la compra conjunta de material anticovid.

6. Aprovació de l’acord pel qual s’estableix que el règim de funcionament de la delegació conferida a la Diputació de Girona de diverses facultats de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic local és el regulat al pla de serveis aprovat per xaloc (BOP de Girona núm. 135 de 15 de juliol de 2020).

7. Assumptes de caràcter urgent, si s’escau.

8. Precs i preguntes.

 

A Riudaura, 31 d’agost de 2020

El Secretari