Convocatòria al Ple Ordinari de 7 de maig de 2020 (telemàtic)

Per ordre de l’Alcalde, el senyor Agustí Llop Miarons, la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura tindrà lloc el
DIA: dijous 7 de maig de 2020
HORA: 19:00 hores
LLOC: ple telemàtic (el podreu seguir en directe al canal de YouTube de l’Ajuntament)

 

Amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de les actes de les dues sessions anteriors.

2. Aprovació de la contractació de Pere Costa Sacrest per a les obres de trasllat de les oficines municipals.

3. Aprovació de la moció presentada pel grup Junts X Riudaura.

4. Donar compte dels decrets de l’Alcalde dictats des de la darrera sessió ordinària.

5. Assumptes de caràcter urgent, si s’escau.

6. Precs i preguntes.

A Riudaura, 5 de maig de 2020
El Secretari