Convocatòria del Ple Extraordinari de 23 d’abril (telemàtic)

Per ordre de l’Alcalde, el senyor Agustí Llop Miarons, us convoco a la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el

DIA: dijous 23 d’abril de 2020

HORA: 19:00 hores

LLOC: Ple telemàtic

 

(El fet que sigui un Ple telemàtic significa que no hi podrà haver assistència de públic i es tracta més d’informar-vos de la celebració que de convocar-vos-hi, disculpeu les molèsties. La gravació del Ple estarà disponible pròximament.)

 

Amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació inicial del Pla Director del Servei de Subministrament d’Aigua.

2. Donar compte del Decret d’aprovació de la Liquidació del Pressupost del 2019.

3. Aprovació del conveni del Procés de Participació Popular de Riudaura per l’exercici 2020.

4. Aprovació de la Modificació de Crèdit 1/2020

5. Acord d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de Riudaura per l’assistència tècnica en matèries d’urbanisme, d’obres, de patrimoni, d’habitatge i de manteniment de la cartografia.

6. Aprovació del conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de Riudaura per l’assistència tècnica en matèries d’urbanisme, d’obres, de patrimoni, d’habitatge i de manteniment de la cartografia.

7. Proposta d’aprovació de la moció que presenten els grups municipals Junts X Riudaura i Riudaura Plural sobre la modificació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

 

A Riudaura, 22 d’abril de 2020

El Secretari