Convocatòria del Ple Ordinari del 5 de novembre de 2018

Per ordre del Sr. Alcalde, David Jané López, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el dilluns, 5 de novembre de 2018 a les 19:00 hores a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial.

Amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior, corresponent al dia 3 de setembre de 2018.

2.- Aprovació inicial de la modificació de les Ordenances Municipals pel 2019

3.- Aprovació de la moció en motiu del primer aniversari de l’1 d’octubre.

4.- Donar compte de decrets.

5.- Assumptes d’urgència

6.- Precs i preguntes.

A Riudaura, 31 d’octubre de 2018

El secretari