Crònica del Ple del 5 de març de 2018

La sessió del Ple ordinari d’aquest dilluns, 5 de març de 2018, es va desenvolupar normalment amb l’assistència de tots els regidors excepte l’Anna Coma, que va excusar la seva assistència.  Va actuar com a Secretari en Lluís Muñoz i Lloret.

En primer lloc, l’alcalde va fer una menció en favor dels catalans empresonats i exiliats, rebutjant les accions portades a terme pel govern i la judicatura espanyoles. Tots els assistents es van afegir al sentiment expressat per l’alcalde.

Després d’aprovar les actes dels darrers plens es va seguir amb l’ordre del dia, començat per l’aprovació per unanimitat d’una modificació puntual del POUM de Riudaura, que permetrà avançar en la futura edificació de vivendes a la zona de l’antiga fàbrica tèxtil del carrer d’Olot.

Tot seguit es van aprovar, també per unanimitat, les bases per la subvenció de l’IBI urbà per a les famílies monoparentals del poble, per tal d’igualar-les a les famílies nombroses per una via diferent a la de les Ordenances, que no ho permetien.

Després de donar compte de la liquidació del pressupost de l’any 2017, i aprovar per unanimitat la proposta de les festes locals de l’any 2019, que seran el 9 i el 10 de setembre, es va procedir a parlar de la sol·licitud de devolució dels terrenys que hi ha al costat de l’Escola Lluís Castells a la Generalitat per tal de fer-hi una actuació municipal relacionada amb el reconeixement als fets del primer d’octubre.

El regidor d’ERC Agustí Llop va comentar que s’havia de tenir en compte que en aquests terrenys hi ha la fossa sèptica de l’escola i que també està previst que s’hi faci una llar d’infants, però finalment es va aprovar la proposta per unanimitat.

El següent punt a tractar va ser una modificació de crèdit del pressupost per tal de poder tirar endavant el cànon de l’aigua, el pagament de la fibra òptica i la 2a fase del nou dispensari. Es va aprovar per unanimitat.

Tot seguit es van aprovar tres mocions, totes per unanimitat:

  • Moció en defensa de l’escola catalana i el model d’immersió lingüística.
  • Moció en defensa de les institucions de Catalunya i dels seus representants electes.
  • Moció en suport de polítiques a favor de la millora de les pensions.

Finalment, l’alcalde va donar compte dels darrers decrets.

Cap dels presents va voler intervenir amb els precs i preguntes, però l’Alcalde va fer una darrera intervenció per tractar un parell d’assumptes:

Primer va comunicar als presents que ja s’ha redactat un projecte per a la sala annexa al dispensari, que inclou arranjar la part de darrera de les antigues escoles, que donen al carrer d’Olot, facilitar-hi l’accés amb una rampa, fer una escala per pujar al pis superior i preparar l’espai per, en un futur, fer-hi un ascensor. Donat que el aquesta primera proposta del projecte té un preu bastant elevat, es preveu que es realitzi amb dues fases i es demani subvenció al Fons de Cooperació Local aquest any i el següent.

Per acabar, l’Alcalde va comunicar que caldrà fer una actuació d’urgència al riu, ja que degut a les darreres precipitacions se n’ha descalçat una part una mica més amunt del bar Pilar. Ja s’ha demanat un pressupost per portar-ho a terme i es comptarà amb la cessió de material per omplir-lo per part de l’Albert de can Bagó.

Sense més temes a tractar, es va donar la sessió per finalitzada.

 

En aquesta pàgina podeu consultar la resta de plens de l’Ajuntament.