Crònica del Ple Extraordinari de 12 de juny de 2019

La sessió del Ple Extraordinari del 12 de juny de 2019, el darrer de la legislatura actual, es va celebrar amb tota normalitat, excusant la seva assistència la Teresa Carrillo i l’Imma Muñoz de Fem Riudaura i l’Anna Coma de ERC. Va actuar com a Secretaria accidental la Sra. Pilar González i González.

En el primer i únic punt, sobre la Lectura i, si s’esqueia, aprovació de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 29 d’abril de 2019 i 13 de maig de 2019, ambdues actes es van aprovar amb la unanimitat dels assistents.

Sense assumptes de caràcter d’urgència ni precs i preguntes, que no són d’aplicació en els Plens Extraordinaris, es va aixecar la sessió.

En aquesta pàgina podeu consultar la informació dels plens de l’Ajuntament.