Crònica del Ple Extraordinari del 9 d’abril de 2018

La sessió del Ple extraordinari d’ahir dilluns, 9 d’abril de 2018, es va desenvolupat normalment amb l’assistència de tots els regidors excepte l’Antonieta Danés de Fem Riudaura, que va excusar la seva assistència. Va actuar com a Secretari en Lluís Muñoz i Lloret.

Es va començar amb el primer punt de l’ordre del dia amb la proposta d’aprovació inicial del projecte de reforma de part de l’edifici de les antigues escoles com a local social i del nou accés a la planta superior. L’Alcalde va fer un breu resum del projecte, indicant que el pressupost és d’uns 94.000 € i que compta amb l’aprovació del tècnic d’urbanisme de l’Ajuntament, Ernest Oliveras. La proposta es va aprovar per unanimitat dels assistents.

L’Alcalde va afegir que l’objectiu de l’Ajuntament és tirar endavant aquest projecte en dues fases durant aquest any i el següent, demanant subvenció per ambdues obres (dins el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya).

Tot seguit es va presentar la proposta d’atorgament de subvencions a entitats i associacions del municipi de Riudaura per l’any 2017

L’Alcalde va comentar que el termini per sol·licitar aquestes subvencions es va allargar fins a finals de febrer, va detallar les peticions de subvenció, va informar que ja hi ha una reserva de crèdit preparada per fer efectives aquestes subvencions i que les activitats proposades s’ajusten a dret.

Tot seguit va indicar els acords de la proposta. Atorgant subvenció a les següents entitats:

  • Verregassos de Riudaura: 658€ (90% del l’import demanat per subvencionar la visita que van organitzar a les mines de sal de Cardona, activitat oberta a tot el poble)
  • Caçadors de Riudaura: 989,10€ (90% de l’import demanat per subvencionar la compra d’una desbrossadora per netejar camins amb la finalitat de facilitar l’activitat de la cacera i, al mateix temps, netejar espais públics perquè tothom en pugui gaudir)
  • Comissió de festes de Riudaura: 1361,10€ (90% de l’import demanat per subvencionar l’activitat “Reis i concert d’Any nou”.)

El total supera en poc més de 8 € l’import previst a subvencionar (3.000€) i el secretari va indicar que la partida del pressupost ja permet una petita desviació.

Una vegada les associacions i entitats justifiquin les despeses, l’Ajuntament farà efectives les subvencions en el termini d’un mes.

Es va aprovar la proposta amb quatre vots a favor dels regidors de Fem Riudaura i dos vots en contra dels regidors d’Esquerra Republicana de Catalunya (que no van explicar el motiu dels vots negatius).

A continuació es va proposar l’aprovació d’una moció per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denuncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol, que l’Alcalde va llegir i es va aprovar per unanimitat.

Finalment, l’Alcalde va proposar la ratificació del seu decret, de data 22 de març de 2018, pel qual es resol aprovar la sol·licitud d’adhesió al servei d’assistència en el control intern a les entitats locals que ha posat en funcionament la Diputació de Girona.

El Secretari va explicar el funcionament d’aquest servei i l’Alcalde va detallar els acords del decret.

Els assistents van aprovar la proposta per unanimitat.

Tot i no haver-hi precs i preguntes per tractar-se d’un Ple Extraordinari, l’Alcalde va comentar que el projecte que s’ha anat portant a terme durant els darrers dos anys per reformar el Centre Cívic ja té una primera valoració econòmica d’aproximadament 600.000€. Va explicar que RCR arquitectes ja es va comprometre amb una quantitat que cobriria una quarta part de la reforma (uns 150.000€), i que la diputació de Girona també s’ha compromès a cobrir-ne una quarta part (uns 150.000€). L’objectiu és arribar a final d’estiu amb la resta del cost cobert per part d’altres entitats i, a la tardor, fer una consulta popular perquè els ciutadans donin la seva opinió sobre el projecte.

Sense que hi hagués cap més assumpte a l’ordre del dia, es va donar la sessió per finalitzada.

En aquesta pàgina podeu consultar la informació dels plens de l’Ajuntament.