Ple Extraordinari 30 de maig

CONVOCATORIA AL PLE EXTRAORDINARI DE 30 DE MAIG DE 2016

Per ordre del Sr. Alcalde, David Jané López, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el

DIA: Dilluns 30 de maig de 2016

HORA: 19:00 hores

LLOC: Sala de Sessions de la Casa Consistorial.

Amb la següent ordre del dia:

1.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER A LES ELECCIONS GENERALS DEL 26 DE JUNY

2.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2016

3.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I L’AJUNTAMENT DE RIUDAURA PER A LA DELEGACIÓ DE L’EXERCICI DE LA COMPETÈNCIA DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I CUSTÒDIA DELS ANIMALS DOMÈSTICS.

4.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE REBUIG ALS ATACS DEL GOVERN ESPANYOL CONTRA LA LLEI DE MESURES URGENTS PER AFRONTAR L’EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA

5.- DONAR COMPTE DE DECRETS

La Secretària