Ple Ordinari 4 de gener

Per ordre del Sr. Alcalde, David Jané López, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el:

DIA: Dilluns 4 de gener de 2016

HORA: 19:00 hores

LLOC: Sala de Sessions de la Casa Consistorial.

Amb la següent ordre del dia:

1. APROVACIÓ DE L’ ACTA ANTERIOR

2. PROPOSTA ENCARREC DE GESTIÓ AL CONSELL COMARCAL DE

DIVERSOS SERVEIS DE COMPETENCIA MUNICIPAL

3. DONAR COMPTE DE DECRETS

4. PRECS I PREGUNTES