Ple Ordinari de Setembre

Per ordre del Sr. Alcalde, David Jané López, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc

el DIA: dilluns 18 de setembre de 2017

HORA: 19:00 hores

LLOC: Sala de Sessions de la Casa Consistorial.

Amb la següent ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 3 DE JULIOL

2.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2016

3.- APROVACIÓ DE LES BASES DE SUBVENCIÓ A ENTITATS PER A L’ANY 2017

4.- APROVACIÓ DE DIFERENTS MOCIONS

5.- DONAR COMPTE DE DECRETS DE L’ALCALDIA.

6.- ASSUMPTES DE CARÀCTER D’URGÈNCIA.

7.- PRECS I PREGUNTES

El Secretari Riudaura, 14 de setembre de 2017