Procés de regularització del cadastre

L’actuació està destinada exclusivament a detectar aquelles variacions que no han estat declarades a les finques

Riudaura serà objecte al llarg dels propers mesos d’un procediment de regularització cadastral promogut per la Direcció General de Cadastre, depenent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Aquesta actuació es desenvolupa a tot el país i té exclusivament per objectiu detectar irregularitats no declarades al Cadastre com noves construccions, ampliacions de construccions existents, reformes interiors d’edificis antics i piscines. A aquelles finques on es detecti alguna d’aquestes situacions sense declarar es durà a terme un nou càlcul del valor cadastral que es començarà a aplicar a partir del 2017.

 

A més de procedir-se al cobrament d’una taxa de 60 € per la tramitació de la regularització, el Cadastre aplicarà una càrrega per la diferència de valors corresponent a 4 anys.

 

Si teniu algun dubte o consulta us podeu posar en contacte amb l’Ajuntament:

T: 972 26 44 22

infoajuntament@riudaura.cat