Repoblament del riu amb cranc autòcton

 Una de les accions previstes en el projecte europeu LIFE Potamo Fauna “Conservació de fauna fluvial d’interès europeu a la xarxa Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga” és conservar i recuperar el cranc de riu de potes blanques (Austropotamobius pallipes) mitjançant alliberaments d’exemplars criats en captivitat. Des del 2004, al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, a Olot, hi ha unes instal·lacions de cria en captivitat, que l’any passat i en el marc d’aquest mateix projecte LIFE es van poder millorar amb l’objectiu de minimitzar malures com la saprolègnia i així poder incrementar la producció de crancs.

Amb els repoblaments, s’espera evitar la desaparició a curt termini dels 32 nuclis existents a la zona d’actuació, així com establir nous nuclis poblacionals, en sectors on ha desaparegut l’espècie, entre 15 i 20.

Aquest dimarts el repoblament comptarà amb la presència dels alumnes de l’escola de Riudaura que podran participar-hi activament, dividits en dos grups.

LIFE Potamo Fauna també permet conservar altres espècies amenaçades com la nàiade allargada (Unio elongatulus) o la tortuga d’estany (Emys orbicularis). Durant quatre anys s’actua en 11 espais xarxa Natura 2000 de les comarques de Girona.