Convocatòria al Ple Extraordinari del cartipàs municipal de 8 de juliol de 2019

Per la present, us convoco a la sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple que tindrà lloc el:

DIA: dilluns 8 de juliol de 2019

HORA: 20:00 hores

LLOC: Sala de Plens de l’Ajuntament

SESSIÓ: extraordinària

 

ORDRE DE DIA:

1.    Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.

2.    Composició de la comissió especial de comptes.

3.    Establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació.

4.    Coneixement de les resolucions de l’Alcaldia en matèria de nomenaments de tinents d’alcalde.

5.    Coneixement de les delegacions de l’Alcaldia als regidors.

6.    Coneixement de la constitució dels grups polítics municipals.

7.    Aprovació del Compte General 2018.

8.    Aprovació inicial del projecte de trasllat de les oficines d’atenció ciutadana a la planta baixa de l’ajuntament.

9.     Nomenament del tresorer de l’Ajuntament.

10.  Ratificació del decret de nomenament del Sr. Salvador Clofent Rosique, com a representant de l’Ajuntament en el Consell escolar del CEIP Lluís Castells.

 

Riudaura, 4 de juliol de 2019

L’Alcalde President

Agustí Llop Miarons