Convocatòria d’una plaça a la brigada d’obres i serveis de l’Ajuntament

Per Decret de l’Alcalde, s’han aprovat les bases i la convocatòria del concurs-oposició lliure per la contractació, mitjançant contracte de relleu, d’un lloc de treball de peó de la brigada d’obres i serveis de l’Ajuntament de Riudaura, així com la creació d’una borsa de treball per a possibles substitucions.

Els interessats en accedir a la plaça podeu trobar les bases de la convocatòria, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona, en aquest enllaç.

L’objecte de la present convocatòria és regular el procés selectiu, mitjançant la modalitat de concurs-oposició lliure, per la contractació d’una plaça de peó de brigada d’obres i serveis, per la cobertura d’una plaça parcialment vacant, conseqüència de la jubilació parcial del titular.

La descripció del lloc de treball és la següent:

  • Regim Jurídic: Laboral
  • Modalitat de contracte: contracte laboral de relleu. S’estableix un període de prova de tres mesos.
  • Categoria: peó, grup agrupació professional (antic grup E)
  • Titulació: certificat estudis primaris o equivalent
  • Sistema selectiu : concurs oposició en torn lliure
  • Nombre de Places: 1
  • Jornada de treball: 37,5 hores setmanals

El termini per la presentació de sol·licituds per prendre part en el procés s’acaba 20 naturals després de la publicació de les bases al BOP de Girona (el dilluns 3 de juny).

Per la resta de detalls (normativa, funcions, requisits…) consulteu les bases indicades.