Convocatòria Ple Ordinari 2 de novembre

Per ordre del Sr. Alcalde, David Jané López, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el

DIA: Dilluns 2 de novembre de 2015 

HORA: 19:00 hores 

LLOC: Sala de Sessions de la Casa Consistorial.

Amb la següent ordre del dia:

1. APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS 

2. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE DIVERSES DORDENANCES FISCALS PEL 2016 

3. APROVACIÓ DE LA DECLRACIÓ D’INTERÉS SOCIAL I UTILITAT PUBLICA DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ INTEGRAL EN EL NUCLI ANTIC DEL MUNICIPI. 

4. APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PEL 2016 

5. DONAR COMPTE DE DECRETS 

6. PRECS I PREGUNTES 

La Secretària