Exposició pública del Cens Electoral

Amb motiu de les Eleccions a les Corts Generals 2015 del pròxim 20 de desembre d’enguany, l’Ajuntament de Riudaura tindrà un servei de consulta del cens electoral del dilluns dia 2 fins al dilluns dia 9 de novembre (ambdós inclosos), període durant el qual s’exposa al públic el CENS ELECTORAL.

 

Aquest servei de consulta es troba a les oficines de l’Ajuntament de dilluns a divendres de les 10.00 del matí fins a les 14.00 de la tarda.

 

L’interessat/da s’haurà d’identificar amb l’aportació de l’original del DNI.

 

La secretària.