Ofertes de treball

L’Ajuntament publica les ofertes de treball a través de promocions variables de la web (les notícies).

En aquest espai s’hi publica un resum de les ofertes vigents i les que s’han portat a terme.

2022

ANUNCI sobre l’oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal a l’Ajuntament de Riudaura.

Edicte d’aprovació de les bases i convocatòria d’un procés selectiu per a la provisió d’un lloc de treball d’Administratiu/va d’administració general, Grup C1, per funcionarització d’una plaça d’administratiu/va d’administració general, Grup C1 personal laboral fixa.


2021

Oferta laboral per cobrir una vacant de la plantilla de personal administratiu de l’Ajuntament.


2020

Durant l’any 2020 encara no s’ha fet cap oferta de treball.


2019

Durant l’any 2019 es va fer una oferta laboral per la contractació d’un peó per la brigada d’obres i serveis de l’Ajuntament.


2018

Durant l’any 2018 no es va fer fet cap oferta de feina.


2017

Monitor/a de menjador per l’Escola Lluís castells


2016

Selecció del monitor del casal d’estiu 2016

Botó de tornar