Ple Extraordinari 19 d’octubre

Per ordre del Sr. Alcalde, David Jané López, us convoco a la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el

DIA: Dilluns 19 D’octubre de 2015
HORA: 19:00 hores
LLOC: Sala de Sessions de la Casa Consistorial. Amb la següent ordre del dia:

  1. APROVACIÓ INICIAL DE LES MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS PEL 2016
  2. APROVACIÓ DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE RIUDAURA
  3. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE D’ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS ACOLLIDORS

4. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D’ACORD RELATIU A LA SOL•LICITUD D’ASSISTÈNCIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA PER TAL QUE ASSUMEIXI LES TASQUES DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT, I APROVACIÓ DE CONVENI DE COOPERACIÓ.

5. RATIFICACIÓ DE DECRETS